17. heinä, 2017

Matteus luvut 7-8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luvut 7-8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

 Irrallisia jakeita luvuista 7 ja 8:

 

Mutta miksi sinä näet tikun veljesi silmässä, etkä huomaa poikkipuuta omassa silmässäsi? Tai kuinka sinä sanot veljellesi, ”salli minun poistaa tikku sinun silmästäsi”, ja katso, omassa silmässäsi on poikkipuu! Sinä tekopyhä, poista ensin se poikkipuu omasta silmästäsi, ja silloin huomaat poistaa sen tikun, joka on veljesi silmässä. – Matt.7:3-5 aramea

Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. – Matt.7:3-5 KR38

 

Älkää laittako korvakoruja koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikalauman eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa, ja käänny kapinaan teitä vastaan. – Matt.7:6 aramea 🙂

Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.  – Matt.7:6 KR38

 

Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmislapset teille tekevät, samoin te myös tehkää heille, sillä tämä on kirjoitettu sana ja profeetat. Astukaa sisään kapeasta portista! Leveä on se portti, ja tilava on se tie, mikä johtaa kadotukseen, ja monet ovat ne, jotka sen kautta menevät. – Matt.7:12-13 aramea

Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät – Matt.7:12-13 KR38

 

Varokaa valheen profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat väkivaltaisia susia. – Matt.7:15 aramea 🙂

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. – Matt.7:15 KR38

 

Monet sanovat minulle sinä päivänä, ”herrani, herrani, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, ja sinun nimessäsi ajaneet pois riivaajia, ja sinun nimessäsi tehneet monia voimallisia tekoja?” Ja silloin minä julistan heille, että ”aikojen alusta lähtien, minä en ole teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te vääryyden palvojat!” – Matt.7:22-23 aramea 😥

Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. – Matt.7:22-23 KR38

 

Ja Jeshua ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, ”minä tahdon, puhdistu”. Ja siinä hetkessä hän puhdistui spitalistaan. Ja Jeshua sanoi hänelle, ”miksi näytät itsesi minulle, puhut ihmiselle? Ennemmin, mene, näytä itsesi papille ja tuo lahja, niin kuin Moshe käski, todistukseksi heille”. – Matt.8:3-4 aramea

Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu." Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille." – Matt.8:3-4 KR38

 

Mutta kun Jeshua tuli Kapr-Nachumiin, sinne saapui yksi sadanpäämies, ja etsi häntä sieltä. Ja sanoi, ”Herrani, minun poikani makaa talossa, ja hän lepää, ja on pahasti sairaana”. Jeshua sanoi hänelle, ”minä tulen ja parannan hänet”. Tuo sadanpäämies vastasi, ja hän sanoi, ”herrani, en minä ole sen arvoinen, että sinä kulkisit minun kattoni alla, vaan sano, ainoastaan sanan kautta, ja minun poikani paranee”. – Matt.8:5-8 aramea 🙂

Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa." Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet." Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. – Matt.8:5-8 KR38

 

Mutta kun Jeshua kuuli, hän hämmästyi ja sanoi hänen kanssaan tulleille, ”amen, minä sanon teille, että en ole edes Israelissa löytänyt tällaista uskollisuutta”. Mutta minä sanon teille, että monet tulevat idästä ja lännestä, ja sulkeutuvat Abrahamin, Iishakin ja Jakobinkanssa taivasten kuningaskuntaan. Mutta kuningaskunnan omat lapset heitetään pimeyteen, ulkopuolelle. Siellä on oleva itku ja hampaiden kiristely. – Matt.8:10-12 aramea

Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobinkanssa taivasten valtakunnassa; mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." – Matt.8:10-12 KR38

 

Ja Jeshua sanoi tuolle sadanpäämiehelle, ”mene, sinulle on tapahtuva niin kuin sinä uskot”. Ja sillä hetkellä hänen poikansa parani. – Matt.8:13 aramea

Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä. – Matt.8:13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/