24. kesä, 2017

Matteus luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 6

Sen tähden, silloin, kun te teette vanhurskautta, älkää puhalluttako torvea edessänne, niin kuin tekopyhät tekevät kokouksissa ja kaduilla, että ihmislapset heitä ylistäisivät, ja amen, minä sanon teille, että he ovat saaneet palkkansa. Mutta kun sinä teet vanhurskautta, älköön vasen tietäkö, mitä oikeasi tekee. Että sinun vanhurskautesi olisi kuin salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, hän on sinut palkitseva julkisesti.- Matt.6:2-4 aramea

Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. - Matt.6:2-4 KR38

 

Ja kun te rukoilette, älkää olko monisanaisia, niin kuin pakanat, sillä he luulevat, että paljon puhumisen kautta heitä kuullaan. – Matt.6:7 aramea 🙂

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.  – Matt.6:7 KR38

 

Sillä jos te annatte ihmislapsille anteeksi heidän virheensä, myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille anteeksi. Sillä jos te ette anna ihmislapsille anteeksi, ei myös teidän isänne anna teille anteeksi teidän virheitänne. - Matt.6:14-15 aramea

Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. - Matt.6:14-15 KR38

 

Mutta kun te paastoatte, älkää olko kuihtuneen näköisiä, niin kuin tekopyhät, sillä he turmelevat kasvonsa näyttäessään ihmislapsille paastoamistaan. Ja amen, minä sanon teille, että he ovat saaneet oman palkkansa. – Matt.6:16 aramea

Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. – Matt.6:16 KR38

 

Silmä on ruumiin lamppu. Sen tähden, jos silmäsi on oikeamielinen, myös koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos sinun silmäsi on paha, koko ruumiisi on oleva pimeyttä. Sen tähden, jos se valo, joka sinussa on, onkin pimeyttä, kuinka suuri onkaan sinun pimeytesi! - Matt.6:22-23 aramea

Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! - Matt.6:22-23 KR38

 

Tämän tähden minä sanon teille; älkää huolehtiko sieluistanne, mitä syömme ja mitä juomme, älkääkä ruumiistanne, mitä puette päällenne, katso, eikö sielu ole suurempi kuin ateriat, ja ruumis enemmän kuin vaatteet? – Matt.6:25 aramea

Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? – Matt.6:25 KR38 🤔

 

Mutta kuka teistä pystyy huolehtimisellaan kasvattamaan omaa pituuttaan yhtäkään kyynärää? Ja miksi te huolehditte vaatetuksesta? Ajatelkaa kedon liljoja, kuinka ne kasvavat, eivätkä raada, eivätkä kehrää. - Matt.6:27-28 aramea 🙂

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. - Matt.6:27-28 KR38

 

Sillä kaikkea tätä kansakunnat etsivät, mutta teidän isänne, joka on taivaissa, tietää, että kaikki nämä ovat myös teille tarpeellisia. Mutta etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa, ja hänen vanhurskauttaan, ja kaikki nämä lisätään teille. Älkää sen tähden huolehtiko huomisesta, sillä huominen pitää huolen itsestään. Jokaiselle päivälle riittää oma pahansa. - Matt.6:32-34 aramea

Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." - Matt.6:32-34 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi