23. kesä, 2017

Matteus luvut 4-5

Uuden Testamentin käännösten Matteus luvut 4-5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Irrallisia jakeita luvuista 4 ja 5

Ja hänen maineestaan kuultiin kaikessa Syyriassa, ja hänelle tuotiin kaikki, monenlaisia tauteja sairastavat tautiset, ja nämä, jotka olivat ahdistetut tuskiensa tähden, ja riivatut ja mielisairaat, ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Ja hänen kanssaan kulki paljon väkijoukkoja, Galileasta ja kymmenen kaupungin alueelta, ja Jerusalemista ja Jehudasta, ja Jordananin toiselta puolelta. – Matt.4:24-25 aramea

Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen. – Matt.4:24-25 KR38

 

Hänen siunauksiaan hengessä köyhille, että heidän on taivasten kuningaskunta. Hänen siunauksiaan sureville, että he saavat lohdutuksen. Hänen siunauksiaan nöyrille, että he saavat periä maan. Hänen siunauksiaan niille, joilla on nälkä ja jano oikeuden puoleen, että heidät ravitaan. – Matt.5:3-6 aramea 🙂

Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. – Matt.5:3-6 KR38

 

Hänen siunauksiaan armollisille, että heidän ylleen tulisi armoja. Hänen siunauksiaan niille, jotka ovat sydämissään puhtaat, että he saavat nähdä Jumalan. Hänen siunauksiaan rauhantekijöille, että heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. – Matt.5:7-9 aramea

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Matt.5:7-9 KR38

 

Hänen siunauksiaan niille, joita vanhurskauden tähden vainotaan, että heidän on taivasten kuningaskunta. Hänen siunauksiaan teille, kun teitä pilkataan ja vainotaan, ja teistä puhutaan kaikkia pahoja sanoja, minun tähteni, valheessa. – Matt.5:10-11 aramea

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.  - Matt.5:10-11 KR38

 

Näin teidän valonne valaisee ihmislasten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja te kirkastaisitte isäänne, joka on taivaissa. – Matt.5:16 aramea 🙂

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. – Matt.5:16 KR38 🤔

 

Älkää luulko, että olen tullut vapauttamaan kirjoitetusta sanasta tai profeetoista. En tullut vapauttamaan, vaan tekemään täydelliseksi. Sillä totisesti, minä sanon teille, että kunnes taivaat ja maa katoavat, kirjoitetusta sanasta ei katoa yksikään jud, eikä yksikään piirto, ennen kuin kaikki tapahtuu. – Matt.5:17-18 aramea

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matt.5:17-18 KR38

 

Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka ilman syytä vihastuu veljeensä, tuomitaan tuomarin edessä, ja jokainen, joka sanoo veljelleen, ”syljen sinua!”, tuomitaan kokouksen edessä, ja joka sanoo, ”sinä hullu!”, tuomitaan tulisen Gehennan edessä. - Matt.5:22 aramea

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. - Matt.5:22 KR38

 

Sanottu on, että joka eroaa vaimostaan, antakoon hänelle kirjallisen erokirjan.  Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka eroaa vaimostaan muun kuin haureuden sanan tähden, tekee hänelle aviorikoksen, ja kuka ottaa eronneen, rikkoo avion. – Matt.5:31-32 aramea

On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin. – Matt.5:31-32 KR38 🤨

 

Mutta minä sanon teille; rakastakaa vastustajianne, siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, ja tehkää sitä, mikä on kaunista, niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka ottavat teidän omaanne väkisin, ja teitä vainoavat. – Matt.5:44 aramea 🙂

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat – Matt.5:44 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi