27. huhti, 2017

Matteus luvut 3-4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luvut 3-4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 Irrallisia jakeita luvuista 3 ja 4

Ja hän sanoi, ”kääntykää, taivasten kuningaskunta on tullut!” Sillä tämä on hän, josta on sanottu profeetta Ishaia’n kautta, ”huutavan ääni erämaassa – valmistakaa Herran tie, ja tasoittakaa hänen polkunsa”. – Matt.3:2-3 aramea

* ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'" – Matt.3:2-3 KR38

 

Sillä tämä oli Johannan. Hänen vaatteensa olivat kamelin karvaa, ja nahkavyöllä vyötetty lantiolta, ja hänen ruokansa oli heinäsirkat ja maan hunaja. Silloin meni hänen luokseen Jerusalem, ja kaikki Jehuda, ja kaikki se maakunta, joka on Jordanan’in ympäristössä. – Matt.3:4-5 aramea

Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö  – Matt.3:4-5 KR38

 

Minä kastan teitä vedessä, parannukselle, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, on minua mahtavampi, sillä minä en ole arvollinen noutamaan hänen kenkiäänkään. Hän kastaa teitä pyhyyden hengessä ja tulessa. – Matt.3:11 aramea

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. – Matt.3:11 KR38

 

Silloin Jeshua johdatettiin, pyhyyden hengestä, erämaahan, paholaisen kiusattavaksi. Ja hän paastosi neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, mutta sen jälkeen oli nälkäinen. Ja hän, kiusaaja, tuli lähelle ja sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano, että nämä kalliot muuttuvat leiväksi”. – Matt.4:1-3 aramea

Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi."  – Matt.4:1-3 KR38

 

Ja sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä annan sinulle, jos rukoilet palvoen minua”.  Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”poistu, satana, sillä kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä ainoastaan rukoile”.  - Matt.4:9-10 aramea

ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"  - Matt.4:9-10 KR38

 

Että täyttyisi se asia, joka on puhuttu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo:  Jordanan’n Zebulonin maa, Naftalin maa, meren tie, Jordananin risteys, kansakuntien Galilea, kansa, jokaistuu pimeydessä, näkee suuren valkeuden, ja nämä, jotka istuvat siinä maakunnassa, ja kuoleman varjossa, heille koittaa valkeus. - Matt.4:14-16 aramea

että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea - kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus." - Matt.4:14-16 KR38

 

Siitä lähtien Jeshua alkoi saarnaamaan, ja sanomaan, ”kääntykää hänen läheisyyteensä, sillä taivasten kuningaskunta on tullut!” - Matt.4:17 aramea 🙂

Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." - Matt.4:17 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi