26. huhti, 2017

Roomalaiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Tämän tähden, sinulla ei ole puolustautumista, mies, jos sinä tuomitset lähimmäistä. Sillä siinä, että sinä tuomitset lähimmäisesi, saat oman sielusi syylliseksi, sillä myös sinä niissä, mistä tuomitset olet itsekin kieroutunut!  Ja me tiedämme, mikä on se Jumalan tuomio, totuudessa, niiden ylle, jotka näiden kautta ovat kieroutuneita. Mutta mitä sinä suunnittelet, voi ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka niiden kautta ovat kieroutuneet, kun itsekin olet näissä kieroutunut, sinäkö pakenisit Jumalan tuomiota? –Room.2:1-3 aramea

Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaisia tekevät. Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? – Room.2:1-3 KR38

 

Vai uskallatko sinä nousta hänen ihanuutensa runsautta ja pitkämielisyyttään vastaan, ja sitä asemaa vastaan, jonka hän sinulle antoi? Etkö sinä tiedä, että Jumalan suloisuus on viemässä sinua mielenmuutokseen?  – Room.2:4 aramea

Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?  – Room.2:4 KR38

 

Vaan sydämesi kovuuden tähden, joka ei muutu, sinä asetat itsellesi vihan aarretta sitä vihan päivää varten, ja Jumalan puhtaan tuomion ilmestymistä varten. – Room.2:5 aramea

Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi  – Room.2:5 KR38

 

Hän, joka palkitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvien tekojen kärsivällisyydessä etsivät kirkkautta ja kunniaa, eikä turmeltuvaa, heille hän antaa iankaikkisen elämän. – Room.2:6-7 aramea

hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, – Room.2:6-7 KR38

 

Mutta ne, jotka sortavat, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, heidät hän on palkitseva vihalla ja suuttumuksella. Ja ahdistus ja murhe joka miehelle, joka palvelee pahuutta! Juutalaiselle ensin, ja aramealaisellekin. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka palvelee hyvyyttä, juutalaiselle ensin, ja aramealaisellekin. Sillä Jumalan luona ei ole puolueellisuutta! - Room.2:8-11 aramea

mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Sillä Jumala ei katso henkilöön. - Room.2:8-11 KR38

 

Sillä ne, jotka ilman kirjoitettua sanaa tekevät syntiä, myös ilman sanaa joutuvat kadotukseen, ja ne, jotka sanan mukaan tekevät syntiä, tullaan tuomitsemaan siitä sanasta. Sillä eivät sanan kuulijat ole puhtaita Jumalan edessä, vaan sanan tekijät, almujen antajat. Sillä jos ne kansat, joilla ei sitä sanaa ole, ovat luonnostaan sanan tekijöitä, nämä, kun heillä ei ole ollut sitä sanaa, ovat itse se sana heidän sieluilleen. Ja he osoittavat sanan tekojen olevan kirjoitetun heidän sydämiinsä, ja heidän omatuntonsa todistaa, kun heidän suunnitelmansa nuhtelevat tai puolustavat toisiaan, sinä päivänä, jolloin Jumala tuomitsee ihmislasten salatut, minun evankeliumini mukaan, Jeshuan, Messiaan käden kautta. - Room.2:12-16 aramea

Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä – sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan. - Room.2:12-16 KR38

 

Mutta jos sinä, joka olet juutalaisena kutsuttu, ja sinä lohduttaudut kirjoitetulla sanalla, ja sinä kerskailet Jumalassa sinä, joka tunnet hänen tahtonsa, ja osaat erottaa oikean vastauksen, jonka olet sanasta oppinut ja olet luottavainen sielustasi, että sinä olet sokeiden johdattaja, ja niiden valkeus, jotka ovat pimeydessä, ja niiden neuvoja, joilta puuttuu ajatus, ja lasten opettaja, ja sinulla on sen tuntemisen ja totuuden malli siinä sanassa - Room.2:17-20 aramea

Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on, ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto: - Room.2:17-20 KR38

 

Sen tähden, sinä, joka opetat toisille, etkö opeta omaa sieluasi, ja joka julistat, etteivät varastaisi, sinä itse varastat? Ja joka sanot, etteivät tekisi aviorikosta, sinä itse teet aviorikoksen, ja sinä, joka halveksit epäjumalia, itse olet pyhäkön ryöstäjä! - Room.2:21-22 aramea

niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; - Room.2:21-22 KR38

 

Ja sinä, joka kerskailet siinä sanassa, joka itse menet sen sanan ohi, sinä loukkaat Jumalaa! Sillä Jumalan nimi on teidän tähtenne pilkattu, kansakuntien keskellä, niin kuin kirjoitettu on; - Room.2:23-24 aramea

joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa? Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on. - Room.2:23-24 KR38

 

Sillä ympärileikkaus on hyödyllinen, jos sana otetaan täydellisenä. Mutta jos menet sanasta ohi, on sinun ympärileikkauksesi hänelle ympärileikkaamattomuutta. - Room.2:25 aramea

Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. - Room.2:25 KR38

 

Mutta jos hän, joka on ympärileikkaamaton, pitäisi sanan käskyt, katso, ei hänen ympärileikkaamattomuuttaan ole hänelle luettu ympärileikkaukseksi. Ja ympärileikkaamaton, joka luonnostaan ottaa sanan täydellisenä, on tuomitseva sinut, joka kirjoitusten ja ympärileikkauksen kautta menet kirjoitetun sanan ohi. - Room.2:26-27 aramea

Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. - Room.2:26-27 KR38

 

Sillä ei se ole juutalainen joka on sitä ulkoisesti, eikä myös sellainen, joka on lihassa näkyvän ympärileikkauksen kautta, vaan se on juutalainen, sellainen, joka on salassa ympärileikattu, sillä, joka on se sydämen, hengen kautta, eikä kirjoitusten kautta. Sellainen, jonka kirkkaus ei ole ihmisistä, vaan Jumalasta. - Room.2:28-29 aramea

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. - Room.2:28-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi