23. huhti, 2017

Roomalaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Paulos, Jeshuan, Messiaan työntekijä, kutsuttu ja lähetetty, joka on erotettu Jumalan evankeliumille  - Room.1:1 aramea

1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, - Room.1:1 KR38

 

2 Joka on alusta asti luvattu hänen profeettojensa kautta, pyhissä kirjoituksissa. - Room.1:2 aramea

2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, - Room.1:2 KR38

 

3 Hänen pojastaan, joka on lihan mukaan syntynyt siitä David`n huoneen siemenestä. - Room.1:2 aramea

3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä - Room.1:3 KR38

 

4 Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessäPyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, Messias, meidän Herramme!  – Room.1:4 aramea

4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme  – Room.1:4 KR38 

 

5 Jonka kautta me olemme saaneet siunauksen ja apostolin tehtävän kaikkien kansakuntien keskuudessa, että heistä tulisi kuuliaisia sille hänen nimensä uskollisuudelle. – Room.1:5 aramea

5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, – Room.1:5 KR38

 

6 Että myös te olette heidän keskuudestaan kutsuttuja, Jeshuan, Messiaan kautta. – Room.1:6 aramea

6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: – Room.1:6 KR38

 

7 Kaikille heille, jotka ovat Roomassa, kutsutut ja pyhät; rauha ja siunaus olkoon teidän kanssanne, Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta!  – Room.1:7 aramea

7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Room.1:7 KR38

 

8 Ensimmäisenä, minä kiitän minun Jumalaani, Jeshuan, Messiaan kautta teistä kaikista, sillä teidän uskollisuutenneon kuultu kaikessa maailmassa. – Room.1:8 aramea

8 Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. – Room.1:8 KR38

 

9 Sillä minulle todistaa hän, Jumala, jota minä palvelen häntä hengessä, hänen poikansa evankeliumin kautta, taukoamatta, koko ajan minua muistutetaan teistä minun rukouksissani. – Room.1:9 aramea

9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan, – Room.1:9 KR38

 

10 Ja minä toivon armahdusta, että jos tästä minulle aukeaisi Jumalan tahtojen tie, että tulen teidän luoksenne. – Room.1:10 aramea

10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. – Room.1:10 KR38

 

11 Sillä minä olen kovasti halunnut nähdä teidät ja antaa teille sen hengen lahjan, että sen kautta asiat tulisivat teille todellisemmaksi. – Room.1:11 aramea 

11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte – Room.1:11 KR38

 

12 Ja yhdessä saisimme lohdutusta siinä teidän, ja minun, uskollisuudessa. – Room.1:11-12 aramea 

12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. – Room.1:12 KR38

 

13 Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minä olen monet kerrat tahtonut tulla teidän luoksenne, ja tähän saakka olen ollut estetty, että minulle olisi teidänkin kauttanne sitä satoa, jota on muissakin kansakunnissa.  – Room.1:13 aramea

13Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka.  – Room.1:13 KR38

 

14 Kreikkalaiselle ja barbaarille, viisaille ja tyhmille, jokaiselle minä olen velassa saarnata.– Room.1:14 aramea

14 Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; – Room.1:14 KR38

 

15Ja minä siis ahkeroin,että minä myös teille, jotka olette Roomassa, saattaisin toivon sanomaa.  – Room.1:14-15 aramea

15 omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia. – Room.1:15 KR38

 

16 Sillä minä en sitä evankeliumia häpeä, koska se on Jumalan voima elämää varten, kaikkien niiden, jotka siihen uskovat, juutalaisille ensin ja myös aramealaisille. – Room.1:16 aramea

16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. – Room.1:16 KR38

 

17 Sillä siinä ilmestyy se Jumalan vanhurskaus, uskollisuudesta uskollisuuteen, niin kuin kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä uskollisuudesta”. – Room.1:17 aramea

17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta." – Room.1:17 KR38

 

18 Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaistayli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden, näiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä. – Room.1:18 aramea

18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, – Room.1:18 KR38

 

19 Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan, sillä Jumala itse on sen heidän kauttaan paljastanut. – Room.1:19 aramea

19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.  – Room.1:18-19 KR38

 

20 Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä, ja hänen voimansa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua. – Room.1:20 aramea 

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,  – Room.1:20 KR38

 

21 Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli pimennetty. – Room.1:21 aramea 

21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. – Room.1:21 KR38

 

22 Ja sieluissaan he toivoivat olevansa viisaita, he ovatkinhulluja! – Room.1:22 aramea

22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet – Room.1:22 KR38

23 Ja he vaihtoivat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden sellaisen miehen kuvapatsaan kaltaisuuteen, joka on turmeltunut, ja lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelijoiden kaltaisuuteen.  – Room.1:23 aramea

23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.  – Room.1:23 KR38

 

24 Tämän tähden Jumala on heidät luovuttanut heidän sydäntensä saastaisille himoille, että itse häpäisevät heidän ruumiinsa. – Room.1:24 aramea

24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, – Room.1:24 KR38

 

25 Ja he vaihtoivat Jumalan totuuden valheen kautta, ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin niiden Luojaa, häntä, jolle ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen. – Room.1:25 aramea

25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. – Room.1:25 KR38

 

26Tämän tähden Jumala on luovuttanut heidät häpeällisille sairauksille, sillä heidän naisensa vaihtoivat sen luonnollisen tottumuksensa pois, ja menevät sellaisen tavan mukaan, joka ei ole luonnollinen. – Room.1:26 aramea  

26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; – Room.1:26 KR38

 

27 Ja vielä, siten myös heidän miespuolisensa jättivät sen luonnollisen tottumuksen naispuolisia kohtaan, ja juhlivat himossaantoinen toisensa päällä, ja miespuoliset miespuolisten päällä, häpeällistä tehden, ja saivat omassa olemuksessaan ottaa vastaansen palkinnon, jokaoli oikeaa heidän eksymiselleen. – Room.1:27 aramea  

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssariettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  – Room.1:26 KR38

 

28 Ja niin kuin he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa, Jumala on luovuttanut heidät turhuuden tuntemiselle, että he tekisivät sellaisia, mitä ei tule tehdä. – Room.1:28 aramea

28Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.  – Room.1:28 KR38

 

29 Ollessaan täynnä kaikkea vääryyttä ja haureuttaja katkeruutta ja pahuutta, ja ahneutta ja kateutta, ja murhaa ja riitelyä, ja petosta ja pahaa ajattelutapaa. – Room.1:29 aramea

29He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;  – Room.1:29 KR38

 

30 Ja he ovat valittajia ja toisista pahaa puhuvia ja Jumalan inhoajia, häpeällisiä, ylpeitä, kerskailijoita. He osaavat tehdä pahaa! Järki puuttuu, ollessaan vanhemmilleen tottelemattomia. – Room.1:30 aramea

30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisiaväkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, – Room.1:30 KR38

 

31 Eivätkä ole vakaita, eikä heillä ole rakkautta eikä rauhaa, eikä heissä ole sitä armoa. – Room.1:31 aramea

31 vailla ymmärrystäluotettavuutta, rakkautta ja laupeutta  – Room.1:31 KR38

 

32 Ne jotka vaikka tietävätkin Jumalan tuomion, että ne, jotka näiden kaltaisia harjoittavat, ovat syyllisiä kuolemalle, eivät ainoastaan niitä tee, vaan ovat jopa liitossa niiden kanssa, jotka näitä tekevät!  - Room.1:32 aramea

32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. – Room.1:32 KR38

 

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi